حذف رادیوگرافی های توجیه ناپذیر از بیمه های تکمیلی؛ شغلی و یا با مقاصد حقوقی

حذف رادیوگرافی های توجیه ناپذیر ازبیمه های تکمیلی؛ شغلی ویا بامقاصد حقوقی

درطی درخواست برخی ازمراکز بیمه گذار بخصوص دربخش بیمه های تکمیلی در گرفتن رادیوگرافی پایان کار؛ از سوی مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور (دفتر حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی) دستورالعملی در جلوگیری از این اقدام توجیه ناپذیر و به ضرر سلامت بیماران صادر شده است. 

پرتو گیری توجیه ناپذیر 

براساس اعلام نظام ایمنی هسته ای  کشور و به استناد استانداردهای پایه حفاظت در برابر اشعه؛ انجام رادیوگرافی بمنظور مقاصد بیمه ای بدون توجه به نشانه های بالینی قابل توجیه نمی باشد. 

بر این اساس انجام رادیوگرافی های صرفاً بمنظور تایید بیمه های درمان تکمیلی مانند گرافی مجدد از دندان ها پس از اقدامات ترمیمی و نظایر آن جلوگیری بعمل آمده است. 

براین اساس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی به کلیه شرکت های سهامی بیمه این دستورالعمل را ابلاغ کرده است. 

سازمان انرژی اتمی نیز طی نامه شماره ۱۶/۰۲/۳۳۷۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ به انجمن دندانپزشکان عمومی ایران مراتب جهت اطلاع رسانی به کلیه همکاران دندانپزشک در طی پیگیری های بعمل آمده صادر کرده است.

جهت اطلاع رسانی منع رادیوگرافی های توجیه ناپذیر بخصوص برای بیمه های تکمیلی به پیوست مکاتبات پیوست را مطالعه بفرمایید

نامه مدیر کل سازمان انرژی اتمی ایران اداره کل حفاظت در برابر اشعه به ریاست انجمن دندانپزشکان عمومی ایران به  شماره  ۱۶/۰۲/۳۳۷۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴

 

نامه مدیر کل خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران ( وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ) به دبیر شورای عالی بیمه سلامت کشور و مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری بیمه سلامت  شماره ۱۴۰۲/۲۳۳۷۸ تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷

 

نامه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ( مدیر کل نظارت فنی بر بیمه های غیر زندگی)  شماره ۹۷/۴۰۱/۳۲۸۲۷  تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

 

 

نامه مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور- دفتر حفاظت در برابر اشعه  سازمان انرژی اتمی ایران به رییس کل محترم بیمه مرکزی ایران  موضوع: پرتوگیری توجیه ناپذیر  شماره ۱۶/۰۳/۱۱۹۷۱۵ تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

 

 

 

 

دیدگاهها بسته شده است.