دکتر رامین آغنده (پروستودونتیست) که دارای سابقه فعالیت صنفی و علمی بسی...

  ابتدا فکر میکردم که مملکت وزیر دانا میخواهد بعد فکر کردم شاید شاه دانا میخواهد اما اکنون میفهمم ملتِ دانا میخواهد به تاسی از امیر کبیر ، اوایل فکر میکردم مملکت وزارت بهداشت دانا میخواهد ، بعد ...

دیدگاه دکتر باقر شهنی زاده رییس هیات مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایر...

همکاران ارجمند باسلام و درود، انتخابات انجمن علمی دندانپزشکی ایران طبق اظهار و ادعای کمیته انتخابات ظاهراً براساس آئین نامه اجرایی انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی کشور در تاریخ های ۲۳و۲۴و۲۵ اسفند ...

دیدگاه های دکتر خداد فهیمی

دکتر خداداد فهیمی از کاندیدای انتخابات انجمن دندانپزشکی ایران بوده است در مورد جایگاه دندانپزشکان بعنوان نیروهای اجتماعی صنفی، علمی و مسئولان انجمن ها، ماهیت وجودی آنها و بخصوص انتخابات انجمن دندانپز...

دیدگاه های دکتر رامین آغنده

دکتر رامین آغنده (پروستودونتیست) که دارای سابقه فعالیت صنفی و علمی بسیار موفق می باشد، کاندیدای انتخابات انجمن علمی دندانپزشکی ایران بوده است. این انتخابات در تاریخ ۲۳و۲۴و۲۵ اسفندماه ۱۳۹۷ برگزار گردی...

دیدگاه های دکتر ایرج کی پور

دیدگاه های دکتر ایرج کی پور دکتر آیرج کی پور فعال صنفی که دارای سابقه بسیار طولانی در حوزه صنفی، علمی و مدنی می باشد عموماً در مورد مبانی حقوقی فعالیت انجمن ها اعم از برگزاری مجامع، انتخابات، دیدگاه ...