یازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران...

یازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار می‌شود رئیس یازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران از برگزاری این کنگره از ۲۱ تا ۲۴ دی خبر داد و گفت: محوریت اصلی ا...