حذف رادیوگرافی های توجیه ناپذیر از بیمه های تکمیلی؛ شغلی و یا با مقاصد...

حذف رادیوگرافی های توجیه ناپذیر ازبیمه های تکمیلی؛ شغلی ویا بامقاصد حقوقی درطی درخواست برخی ازمراکز بیمه گذار بخصوص دربخش بیمه های تکمیلی در گرفتن رادیوگرافی پایان کار؛ از سوی مرکز نظام ایمنی هسته ای...

۴۰۰مین وبینار علمی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران...

۴۰۰مین وبینار علمی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در دوران کرونا و پساکرونا با ۱۲۰۰ ساعت سخنرانی علمی و ۱۲۰۰ امتیاز آموزش مداوم و با حضور ۱۱۸۵ سخنران برگزار گردید.   مشاهده گزارش به صورت کامل این...

جلسه دبیر محترم کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی با هیأت مدیره انجمن ...

جلسه دبیر محترم کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی با هیأت مدیره انجمن دندان پزشکان عمومی ایران در محل انجمن روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲     بر اساس برنامه‌ریزی دبیر کمیسیون‌های انجمن ه...

حضور استاد دکتر زهرا غنچه و سرکار خانم دکتر مهدیس مستجابی در انجمن د...

حضور استاد دکتر زهرا غنچه و سرکار خانم دکتر مهدیس مستجابی در انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ▫️ وبینار رادیولوژی با حضور جوانان و پیش کسوتان ▫️روز چهارشنبه عصر – ۵ بهمن ۱۴۰۱ اکثریت مطلق اساتید به...

حضور استاد دکتر مجید مهران متخصص دندانپزشکی کودکان و سرکار خانم دکتر ...

حضور استاد دکتر مجید مهران متخصص دندانپزشکی کودکان و سرکار خانم دکتر مژگان بهامین پور در انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ▫️ وبینار سمپوزیوم دندانپزشکی کودکان (بازآموزی) ▫️روز چهارشنبه صبح – ۵ بهم...

حضور استاد دکتر عباس خدایاری فرصت گران بها برای انجمن ما و دندانپزشکی ...

حضور استاد دکتر عباس خدایاری فرصت گران بها برای انجمن ما و دندانپزشکی کشور در انجمن دندانپزشکان عمومی ایران وبینار مقدمه، فلسفه و اصول اخلاق پزشکی جمعه صبح – ۳۰ دی ۱۴۰۱ علاوه بر کسب دانش مجرد ع...