اولین هفته از دهمین دوره جامع اندو انجمن دندانپزشکان عمومی ایران...

دهمین دوره جامع اندو ساعت ۸:۳۰ صبح روز پنجشنبه ۶ آبان ماه ۹۵ با سخنرانی آقای دکتر باقر شهنی زاده و معرفی دوره جامع اندو و اهداف این دوره برگزار شد. اولین جلسه با سخنرانی دبیر علمی دوره جامع اندو انجم...

برگزاری بازآموزی مدون ترمیمی ۹۵/۷/۲۹

دکتر نیره بیات :گلاس اینومر و موارد کلینیکی و کاربرد آن   دکتر سعیده علوی : اصول تهیه حفره های امالگام و مقایسه آن با کامپوزیت   دکتر بهاره آقا محمدی :ترمیم های کمپلکس آمالگام ...

پایان موفقیت آمیز نهمین دوره جامع اندو انجمن دندانپزشکان عمومی ایران...

سومین هفته از نهمین دوره جامع اندو انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۸ و ۹ مهرماه ۹۵ برگزار شد   نهمین دوره جامع اندو با موفقیت به پایان رسید جلسات پنجم و ششم نهمین دوره جامع اندو در روزهای پنج‌شنبه...