پایان موفق یازدهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران...

یازدهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با موفقیت چشمگیر پایان یافت.   دندانپزشکی زیبایی چیست؟ آگاهی از فاکتورهای موثر در سلامت درمان وزیبایی، آنالیز و طراحی در زیبایی و دیدگاه د...

برنامه همایش سه روزه ایمپلنت

برنامه همایش سه روزه ایمپلنتانجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۱۵- ۱۳   مرداد  ماه    ۱۳۹۵ تهران- دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سالن امام خمینی (ره)جهت دریافت  pdf  برنامه همایش لطفا  کلیک ن...