برگزاری بازآموزی مدون کودکان(۲) ۹۵/۸/۲۱...

مباحث سخنرانی: دکتر مارال جعفرى :پالپ تراپى در دندانهاى شيرى    دکتر سبا آقايى :روكش‌های استنلس استيلSSC در دندان های شیری          دکتر مهكامه ميركريمى:فيشورسيلنت در كودكان و نوجوانان ...

اولین هفته از دهمین دوره جامع اندو انجمن دندانپزشکان عمومی ایران...

دهمین دوره جامع اندو ساعت ۸:۳۰ صبح روز پنجشنبه ۶ آبان ماه ۹۵ با سخنرانی آقای دکتر باقر شهنی زاده و معرفی دوره جامع اندو و اهداف این دوره برگزار شد. اولین جلسه با سخنرانی دبیر علمی دوره جامع اندو انجم...