گزارش بازآموزی ترمیمی (۳)/جمعه ۹۶/۱۱/۱۲

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران بازآموزی ترمیمی ۳ جمعه ۹۶/۱۱/۱۲ به نام خالق یکتا برنامه بازاموزی مدون ترمیمی ۳ در تاریخ ۹۶/۱۱/۱۲ روز پنج شنبه در محل انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار شد. در این برنا...

همکاران دندانپزشک عمومی انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران مستند به اساسنامه انجمن و آئین نامه وزارتخانه در ۲۱/۱۰/۹۶ برگزار خواهد شد. (مستندات حقوقی) از زمان حضور انجمن دندانپز...

گزارش بازآموزی ترمیمی(۵) /جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۲۴...

بازآموزی ترمیمی ۵ جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در حال حاضر تعداد زیادی از مراجعان مطب را بیمارانی تشکیل می‌دهندکه خواستار درمان های زیبایی هستند و لازم است تا همکاران دندانپزشکی کیفی...

گزارش بازآموزی پاتو (۲)/ پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۹...

برگزاری مدون پاتولوژی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ برگزاری بازآموزی های انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، بر اساس جداول جدید بازآموزی که انجمن عمومی در تغییر آن ها نقش کلیدی و اساسی...

  گزارش  پایانی یازدهمین دوره جامع اندو انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۲ و ۳ آذر ماه ۱۳۹۶ پنج شنبه ۲ آذر ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۱-۹ آقای دکتر احسان اثنا عشری از اساتید برجسته و سخنورمان مبحث کلیات روتاری...

گزارش بازآموزی ارتودنسی (۴) /جمعه ۱۳۹۶/۱۰/۰۳...

درمان مشکلات فکی در ابعاد عرضی و عمودی بازآموزی ارتودنسی ۴ ، جمعه ۳ آذرماه ۹۶ انجمن دندان‌پزشکان عمومی ایران   برنامه ارتودنسی ۴ در سال ۹۶ با بررسی مشکلات فکی در ابعاد عرضی و عمودی در تاریخ سوم ...

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار می کند: بازآموزی پاتولوژی (۲)/جمع...

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار می کند پاتولوژی ۲ جمعه صبح  ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ ساعت۰۹:۰۰ سخنرانان: ۱-دکتر مریم جولهر ✴️ضایعات زخمی مخاط دهان ۲-دکتر علی لطفی – ضایعات پاتولوژیک در مطب دندانپزشکی &#...

گزارش بازآموزی ارتودنسی (۴)/جمعه ۳ آذرماه ۹۶...

درمان مشکلات فکی در ابعاد عرضی و عمودی بازآموزی ارتودنسی ۴ ، جمعه ۳ آذرماه ۹۶ انجمن دندان‌پزشکان عمومی ایران برنامه ارتودنسی ۴ در سال ۹۶ با بررسی مشکلات فکی در ابعاد عرضی و عمودی در تاریخ سوم آذر ماه...

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار می کند: بازآموزی مدون اندو (۵)/ پ...

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار می کند بازآموزی اندو ۵ پنجشنبه صبح  ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ ساعت  ۰۸:۳۰ ۱- دکتر منصوره میرزایی _ نشت پرکردگی تاجی و نقش آن در میزان موفقیت و شکست ۲- دکتر کاوه خلج _ بازسازی تا...

گزارش برنامه بازآموزی کودکان (۴)/ مورخ : ۹۶/۰۹/۰۲...

گزارش برنامه بازآموزی کودکان ۴ انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۹۶/۰۹/۰۲ حفظ و نگهداری دندان های شیری جهت داشتن سیستم دندانی دائمی کارآمد آینده همیشه باید مورد توجه قرار داشته باشد. در این میان، صرف نظر...