برگزاری سمینار سه روزه درمان های نوين در دندانپزشكی ۵-۳ آبان ۱۴۰۲ شعبه...

برگزاری سمینار سه روزه علمی درمانهای نوين در دندانپزشكی ۳ الی ۵ آبان ماه ۱۴۰۲ انجمن دندانپزشکان عمومی ایران استان شعبه فارس   انجمن دندانپزشکان عمومی ایران(شعبه استان فارس) در تاریخ ۳ الی ۵ آبان...

برگزاری سمپوزیوم علمی اندوروتاری ۲۷ مهرماه ۱۴۰۲ – مرکز بهداشت و درمان...

برگزاری سمپوزیوم علمی اندوروتاری ۲۷ مهرماه ۱۴۰۲ – مرکز بهداشت و درمان اسلامشهر انجمن دندانپزشکان عمومی ایران  – شعبه اسلامشهر   به نام خدا با استعانت از خداوند متعال و حمایت بی دریغ ریاست محترم...

برگزاری سمینار علمی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران(ایگدا) استان گیلان ...

به نام خدا برگزاری سمینار علمی  انجمن دندانپزشکان عمومی ایران(ایگدا) استان گیلان (رشت) ۲۸ و ۲۷ مهرماه ۱۴۰۲ انجمن دندانپزشکان عمومی شعبه گیلان با حمایت کادر زحمتکش و پرتلاش دبیرخانه و ریاست انجمن جناب...

برگزاری انتخابات انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در استان یزد...

برگزاری انتخابات انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در استان یزد انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزاری انتخابات در کلیه شعب کشور و تشکیل شعب جدید در سایر استان‌ها را در دستور کار خود قرار داده و در این مو...

حذف رادیوگرافی های توجیه ناپذیر از بیمه های تکمیلی؛ شغلی و یا با مقاصد...

حذف رادیوگرافی های توجیه ناپذیر ازبیمه های تکمیلی؛ شغلی ویا بامقاصد حقوقی درطی درخواست برخی ازمراکز بیمه گذار بخصوص دربخش بیمه های تکمیلی در گرفتن رادیوگرافی پایان کار؛ از سوی مرکز نظام ایمنی هسته ای...

۴۰۰مین وبینار علمی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران...

۴۰۰مین وبینار علمی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در دوران کرونا و پساکرونا با ۱۲۰۰ ساعت سخنرانی علمی و ۱۲۰۰ امتیاز آموزش مداوم و با حضور ۱۱۸۵ سخنران برگزار گردید.   مشاهده گزارش به صورت کامل این...

جلسه دبیر محترم کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی با هیأت مدیره انجمن ...

جلسه دبیر محترم کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی با هیأت مدیره انجمن دندان پزشکان عمومی ایران در محل انجمن روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲     بر اساس برنامه‌ریزی دبیر کمیسیون‌های انجمن ه...