پیام دکتر صدیقه امجدی مسئول اجرایی علمی و ترمیمی یازدهمین کنگره...

همکاران محترم؛ افتخــار داریم که با برگــزاری یازدهمین کنگره انجمن دندانپزشــکان عمومی ایران در خدمت جامعه دندانپزشکان مهین‌مان هستیم و همگام با پیشــرفتهای روز دانش نوین، تم دندانپزشکی دیجیتال را بر...

پایان موفق یازدهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران...

یازدهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با موفقیت چشمگیر پایان یافت.   دندانپزشکی زیبایی چیست؟ آگاهی از فاکتورهای موثر در سلامت درمان وزیبایی، آنالیز و طراحی در زیبایی و دیدگاه د...

گزارش برگزاری اولین هفته از دهمین دوره جامع زیبایی...

دهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با سخنرانی استاد دکتر محمدحسین پدرام و سخنان افتتاحیه دکتر باقر شهنی زاده آغاز گردید. دوره جامع زیبایی که یکی از مهمترین راه‌کارهای مطب داری موفق ...