۴۲ رشته در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دایر است...

قدرت اخوان اکبری ظهر پنج‌شنبه در حاشیه جلسه برنامه‌ریزی توسعه رشته‌های دانشگاهی گفت: در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی استان در ۱۱ دانشکده خدمات علمی و آموزشی خود را ارائه می‌دهد. وی با اشاره به تحصیل س...