پیام دکتر شهرام سپهرمند

 دکتر شهرام سپهرمند مسئول اجرایی علمی بیماری های دهان، فک و صورت یازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران بیشترین علت مراجعه به مراکز درمانی در همه جای دنیا درد است. تعداد زیادی از م...