پانل لیزر در دندانپزشکی بالاتر از تصور!...

یازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با تم اصلی دندانپزشکی دیجیتال؛ اصول کارایی و محدودیت‌ها در تاریخ ۱۴-۲۱ دی ماه ۱۳۹۵ در سالن همایش های برج میلاد تهران برگزار شد. سومین پانل سم...

نمایی از برگزاری سمپوزیم یک روزه لیزر در کنگره یازدهم...

یازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با تم اصلی دندانپزشکی دیجیتال؛ اصول کارایی و محدودیت‌ها در تاریخ ۱۴-۲۱ دی ماه ۱۳۹۵ در سالن همایش های برج میلاد تهران برگزار شد. دومین پانل ای...

پیام دکتر فریبا ابولحسنی مسئول اجرایی علمی لیزر یازدهمین کنگره...

اســتفاده از ابــزار و تکنولــوژی دیجیتال در دندانپزشکی نیز به تشخیص صحیح، درمان سریع و ارتقاء کیفی درمان بیماران کمک می کند. با عنایت به نقش لیزر در دندانپزشــکی مدرن و دیجیتال و پیشرفت های این رشته...