مسئولیت مدنی دندانپزشکان

مسئولیت مدنی دندانپزشکان

لیلا آقایان (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی):

برای اطلاع دندانپزشکان از مسئولیت های مدنی شغلی و نیل به درمان دندانپزشکی ایده آل و کاهش شکایت بیماران لازم است دندانپزشکان محترم نکات ذیل را مورد توجه قرار دهند:

۱- دخالت مستقیم دستیاران و منشی های مطب در اقدامات و معالجه بیماران موجب بداخلاقی پزشکی و مسئولیت مبتنی بر تقصیر در باب کیفری خواهد بود. دستیاران مراکز درمانی دندانپزشکی در مواقع پیشگیری از بیماریهای سیستمیک و قلبی عروقی، با ارائه عکسها و پوسترها به بیماران و ارتباط با آنان در فضای مجازی نسبت به آموزش بیماران بپردازند.

۲- در قانون مجازات اسلامی جدید بعد از سال ۹۲ اقدامات معالجه ای دندانپزشکان تعهد به وسیله است یعنی دندانپزشک با تمامی امکانات و مهارت و علم اقدام به معالجه بیماران بپردازد و در صورت بروز نتیجه درمانی ناخواسته دندانپزشک مقصر نخواهد بود در صورتیکه عوارض درمانی را قبلاً برای بیمار توضیح داده باشد در قانون جدید در موارد اورژانسی که زمان برای نجات بیمار از اهمیت بالائی برخوردار است تیم درمانی بر اساس تشخیص خود اقدامات معالجه ای و درمانی برای  بیمار انجام می دهند و درمان بیمار حالت اضطرار وضرورت پیدا می کند و در صورت بروز عوارض ناخواسته مسئولیتی متوجه دندانپزشک یا کادر درمانی نخواهد بود.

۳- قبل از شروع درمانهای دندانپزشکی باید در پرونده بالینی بیمار، شرح حال پزشکی و رضایت نامه اخذ گردد. رضایت نامه به معنای مراجعه بیمار به مرکز درمانی و شروع اعمال دندانپزشکی است و در قانون جدید بعد از سال ۹۲ ماده ۴۵۹ اخذ رضایت نامه به معنای ضایع شدن حق بیمار نخواهد بود.

۴- عدم مهارت در تشخیص درست اعمال دندانپزشکی، مسئولیت کیفری و حقوقی را در پی دارد در قانون جدید با حذف ماده ۲۲، مجازات حبس با نظر مستقیم رئیس قوه قضائیه است. تبدیل حبس به جزای نقدی یا حذف حبس در انتظار تصویب نهایی نمایندگان مجلس می باشد. برای جلوگیری از اشکالات تشخیصی و معالجه ای دندانپزشک، کمیته حقوقی به منظور آموزش و حمایت از حقوق بیماران در کنار آموزشهای علمی برای دندانپزشکان در نظر گرفته شده است.

۵- بهداشت و درمان منطقه شهرستان بایستی از حیث فضای مطب و دستگاههای دندانپزشکی کنترل مطلوبی را برای مطبها و مراکز درمانی دندانپزشکی داشته باشد حیطه کار دندانپزشک عمومی در دنیا طبقه بندی شده و اندازه و مداخله درمانی در تخصصهای مختلف تعیین شده است در کشور ما درصدد بررسی این موضوع می باشند تعهدات دندانپزشک در حقوق انگلستان در دو بخش تعهد به درمان و تعهد به ایمنی تعریف شده است یعنی دندانپزشک بدون احراز تقصیر در قبال آن مسئول می باشد. در قانون جدید بعد از سال ۹۲ تغییری در مبنای مسئولیت دندانپزشک داده شده است.

۶- دندانپزشکان در ارائه خدمات دندانپزشکی، استانداردهای لازم را رعایت نمایند و با علم و مهارت دندانپزشکی به ارائه خدمات بپردازند عدم مهارت و فقدان کارآئی یا کم سوادی عذر موجه و رافع مسئولیت برای قصور و مسئولیت مدنی نمی باشد. دندانپزشکان باید با ایجاد روابط دوستانه با بیمار و توضیح راههای درمانی مختلف و عوارض ناخواسته، در صورت وخیم بودن نتیجه درمانی، محیطی مناسب برای جبران صدمه بیمار فراهم آورند.