کنگره اکسیدا ۵۷ انجمن دندانپزشکی ایران

پنجاه و هفتمين كنگره انجمن دندانپزشكي ايران (اكسيدا۵۷) همزمان با كنگره ي منطقه اي خاورميانه FDI،٢٤ الي ٢٨ ارديبهشت ماه ١٣٩٦، در محل سالن اجلاس سران  برگزار خواهد شد.

www.excida.ida-dent.com

دیدگاهها بسته شده است.