اولین کارگاه C.L در مشهد برگزار شد

اولین کارگاه C.L در مشهد برگزار شد

اولین کارگاه تئوری و عملی افزایش طول تاج با حضور بیش از ۶۰ شرکت کننده توسط استاد محترم جناب آقای دکتر عرب در محل انجمن عمومی دندانپزشکان ایران-خراسان رضوی در تاریخ ۹/۶/۱۳۹۶ برگزار گردید.در این کارگاه ابتدا جناب آقای دکتر عرب به توضیح و تشریح biologic width و emergence profile پرداخته و با تشریح ساختار لثه و پریودنشیوم به اندیکاسیون ها و کنترا اندیکاسیون های انجام جراحی C.L اشاره نمودند.سپس در قسمت بعد روشهای مختلف suturing و دارو و درمان توضیح داده شد. سپس برشهای مورد نیاز برای انجام یک single tooth C.L بررسی شد و در آخر بحث تئوری، بصورت اجمالی C.L ناحیه اقدامی Force eruption مورد بحث قرار گرفت ودر پایان دو بیمار تحت عمل جراحی زنده قرار گرفتند.

دیدگاهها بسته شده است.