برگزاری موفقیت آمیز هفدهمین دوره جامع ایمپلنت /انجمن دندانپزشکان عمومی ایران /۸ تیرماه لغایت ۳۰ شهریورماه۹۶ تهران- ۱۳۹۶

 

برگزاری موفقیت آمیز هفدهمین دوره جامع ایمپلنت

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

از ۸ تیرماه لغایت ۳۰ شهریورماه۹۶

تهران- ۱۳۹۶

بسیاری از علوم و دانش جدید در دندانپزشکی مانند ایمپلنت، ترمیمی زیبایی، جراحی های زیبایی، لیزر و … اغلب از طریق سیستم تجاری وارد عرصه کاربرد درمانی میگردد. شرکت های تجاری برای فروش محصولات خود اقدام به  فعالیت محض آموزشی می کنند، این در حالی است که در آموزش آکادمیک جایگاه این شیوه های جدید درمان نامشخص می باشد.

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، وظیفه خود می داند تا براساس رسالت اساسنامه ای خود آموزش دندانپزشکان عمومی را در کلیه سطوح در سراسر کشور عملیاتی کند. براین اساس با برگزاری کنگره ها، همایش ها، بازآموزی ها و بخصوص کارگاه ها و دوره های جامع به این مهم  اقدام کند.

اکنون هفدهمین دوره جامع ایمپلنت باامکانات محدود و بدون کمک از هر مرکز دولتی یا هر نهاد و یا مرکز دیگری صرفا” با تکیه بر کیفیت علمی کار خود و مدیریت کادر انجمن باموفقیت برگزار کرده است.

دیدگاهها بسته شده است.