چرا از ششمین همایش زیبایی استقبال جانانه شد؟

گزارش ششمین همایش زیبایی و اخلاق در دندانپزشکی

چرا از ششمین همایش زیبایی استقبال جانانه شد؟

در فضای افکار عمومی دندانپزشکی، امید مردم برای آینده روشن به تدبیر آنانی چشم دوخته اند ،که حضور مردمی را اصل میدانند.ما در دندانپزشکی کشور اکثریت خاموشی را هم نمایندگی می کنیم که در بزنگاه های مدنی حرفشان را می زنندو امروز فضای موجود پر از اعتراض آنهاست.

در آمارها آمده که مشکلات زیبائی در محاکم قضایی برای همکاران دندانپزشک بالا گرفته و در مصاحبه مطبوعاتی خبرنگاران علت را مصرانه می پرسیدند.ما بجای اینکه بدنبال مقصر باشیم آنچه از دست مان برآمد انجام دادیم، یعنی با برگزاری یک همایش زیبائی و اخلاق در دندانپزشکی دین مان را ادا کردیم.باز نقاره چیان بجای قدری تأمل و مطالعه و مشاهده آنچه در پیش رو بود، آنچه انجام دادند ، عوام فریبی بود و ادعا کردند چقدر ترویج کار زیبائی! اینها گوش بفرمان هستند که فقط تخطئه کنند و درنگی بر اینهمه عشق و شور و استقبالی که از آن شده است نکردند. اما ما در این همایش تمام آنچه به اسم کار زیبائی بوده است از اساتید سخنران  درخواست کردیم که دقیق،علمی و آکادمیک توضیح دهند،از سوی دیگر اصرار کردیم که تمام آنچه منجربه شکایت،خطای درمانی میشود را نقطه به نقطه ونکته به نکته بازبینی و کالبد شکافی کنند و با سخنرانی های مبسوط خود توضیح دهند.این یکی از مهمترین دستاوردهای همایش ما بود که کدام کارها علمی نیست و چگونه باید علمی کار کرد و خطاها را تکرار نکرد.

در این میان بحث حاکمیت اخلاق بر وجدان پزشکی مطرح شد ،دندانپزشک باید بداند که بیمار وقتی به او مراجعه می کند و خواسته  ها و مشکلاتش را شرح می دهد برای آنست که دندانپزشک علم درک حل این مشکلات را دارد و می تواند با دانش خود برای او طرح درمانی تجویز کند که همه متکی بر دانش و علم است. کسی که دانسته  یا ندانسته برای بیمارش کاری را تجویز کند که با درمان های آکادمیک نخواند ، در مقابل کار نادرست وجدان اخلاقی را نادیده گرفته است. همایش زیبائی بر این درستی محض انگشت گذاشت که در تأمین خواسته های بیمار بخصوص در امر زیبائی محض اخلاق مداری باید حاکم باشد.

سلامتی بیمار از هر امری مهم تر است. نباید تسلیم خواسته های تبلیغاتی و غیرطبیعی بیمار و یا وسوسه های غیر اصولی شد.بلیچینگ،لامینیت با تراش و بدون تراش،انواع روکش های فول سرام،ایمپلنت های در ناحیه استتیک ، جراحی های زیبائی لثه،ونیرهای کامپوزیتی و بسیاری موارد دیگر باید با حفظ سلامتی بیمار و به دور از وسوسه های مالی و با رعایت شئونات حرفه ای انجام شود.حضور حداکثری در این همایش یعنی حداکثر ظرفیت ثبت نام با وجودیکه از یکماه قبل شروع  شده بود ده روز مانده به همایش آمار تکمیل شد در نهایت دستگاه دولتی اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی وزارت بهداشت حاضر نشد امتیاز هیأت مدیره  و اجرایی انجمن و مسئولان شهرستان ها که وظیفه مدیریت را داشتند مازاد بر ظرفیت  وارد کند.. ما به این سلامت و صراحت افتخار می کنیم و شما همکاران ارجمند که آمدید و در سالن مملو از جمعیت حضور پیدا کردید،ثابت کردید که انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با ” امید ” بسیار ” تدبیر ” استراتژیک و کار حرفه ای را هم خوب می داند و هم خوب اجرا می کند.ما نهاد مدنی دندانپزشکان هستیم،غیرانتفاعی،غیر دولتی،غیر سیاسی ولی موفق و مردمی ، زیرا تلاش مان خدمت به مردم است.

دکتر باقر شهنی زاده

 

دیدگاهها بسته شده است.