انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار می کند: بازآموزی مدون کودکان(۴)/پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار می کند

کودکان(۴)

پنج شنبه صبح  ۱۳۹۶/۰۹/۰۲
ساعت  ۰۸:۳۰

۱-  دكتر هانيه درويش

معاینه طبقه بندی و طرح درمان در دندان های شیری و دائمی
صدمات وارده بر بافت نرم

۲-  دكتر سمانه بدخش

صدمات وارده بر دندان ها
پیشگیری از صدمات دندانی

۳- دكتر نیره امینی

صدمات وارده بر نسوج نگهدارنده دندان

 

دبیر علمی برنامه ⬅️ دکتر ناهید عسکری زاده
با ۴ امتیاز بازآموزی

محل برگزاری: تهران – بزرگراه مدرس شمال – بلوار میرداماد – بن بست قدوسی – پلاک ۱

☎️ ۰۲۱۲۶۴۲۰۴۳۰
?www.igda.ir

دیدگاهها بسته شده است.