انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار می کند: بازآموزی ترمیمی (۳)/پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار می کند

?ترمیمی ۳
– پنج شنبه صبح
۱۳۹۶/۱۱/۱۲
ساعت  ۰۹:۰۰

سخنرانان:
– دکتر بهاره آقا محمدی
✴️ سمان های گلاس آینومر
✴️ علل موفقیت و شکست سمان های گلاس آینومر

– دکتر نیره بیات
✴️ Vital pupl therapy

– دکتر نیلوفر کیان وش راد
✴️ انواع سیستم های پست همرنگ و غیرهمرنگ
✴️ درمان دندان های اندو شده

– دبیر علمی برنامه : دکتر منصوره میرزایی
* با ۴ امتیاز بازآموزی

✅محل برگزاری: تهران – بزرگراه مدرس شمال – بلوار میرداماد – بن بست قدوسی – پلاک ۱

☎️ ۰۲۱۲۶۴۲۰۴۳۰
? www.igda.ir

دیدگاهها بسته شده است.