کمیته سلامت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، زمان برگزاری اولین همایش سلامت دهان کشوری را در ۲۹-۲۸ تیرماه ۱۳۹۷

 

کمیته سلامت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، زمان برگزاری اولین همایش سلامت دهان کشوری را در ۲۹-۲۸ تیرماه ۱۳۹۷ تصویب کرد.

در پی هفتمین نشست کمیته سلامت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۶ در محل انجمن با حضور دکتر باقر شهنی زاده (رئیس انجمن)، دکتر جلال پورهاشمی، دکتر عبدالحمید ظفرمند، دکتر مهدی نصیبی و دکتر ابراهیم جوادی نژاد از استان گیلان تشکیل گردید.

در این جلسه دکتر باقر شهنی زاده موارد ذیل را مطرح کردند:

 • اقدامات بهداشت و پیشگیری را از مطب های دندانپزشکی و درمانگاه ها به میان مردم ببریم و ضمن ارزش گذاری بر اقدامات مقطعی مانند هفته سلامت، به طور مثمر این کار بظور عمومی را انجام دهیم.

و یک برنامه تشویقی نیز ویژه همکاران دندانپزشک تدارک دیده شده، اقدامات پیشگیری مورد توجه قرار گیرد.

۱-تهیه فیلم آموزش پیشگیری (نخ دندان و مسواک زدن، تغذیه، بهداشت در بیماریهای سیستمیک و دنداپزشکی)

۲-تهیه فیلم وارنیش فلوراید تراپی

۳-تهیه فیلم فیشور سیلانت

به دنبال آن برگزاری همایش سلامت در روزهای ۲۸ و ۲۹ تیرماه ۱۳۹۷ مورد تصویب قرار گرفت و در صورت برنامه ریزی با رویکرد مردمی روز ۲۷ تیرماه ۱۳۹۷ نیز با هدف گرایش آموزش مردمی نیز به زمان بندی آن اضافه خواهد شد.

 

در این جلسه:

 • دکتر سید جلال پورهاشمی: سوالاتی را مطرح کردند با این عناوین که:

– اهداف برگزاری این همایش در کشور چیست؟

– مخاطبین این همایش چه کسانی هستند؟

 • دکترمهدی نصیبی پیشنهاد دادند که ؛گروه مخاطب و هدف سه دسته باشند.

سیاستگذران و دست اندرکاران

دندانپزشکان

جامعه

 • دکتر باقر شهنی زاده: در همایش (سلامت دهان و دندان) از افرادی که مایلند در عرصه سلامت اندیشه های راهبردی داشته باشند دعوت شود.
 • دکتر سید جلال پورهاشمی: اضافه کردن نیروهای حد واسط یا رابطین سلامت، بهورزان، مربیان بهداشتی مدارس به ۳ گروه هدفی که آقای دکتر نصیبی پیشنهاد کردند.
 • دکتر عبدالحمید ظفرمند: تم باید یک عبارت فراگیر باشد و روان باشد.
 • تم های پیشنهادی:
 • نگاه جدید به سلامت دهان
 • گام به گام با رویکرد سلامت دهان
 • پیشگیری یا درمان کدام بهتر است؟
 • نگاه جدید به پیشگیری و سلامت دهان
 • مدیریت پیشگیری و سلامت
 • نگاه جدید به مدیریت پیشگیری و سلامت دهان
 • سلامت دهان و رویکرد جدید باز
 • سلامت دهان و رویکرد جدید نوین

در نهایت تم همایش سراسری سلامت دهان بنام “سلامت دهان، رویکرد نوین تصویب شد.

 

دیدگاهها بسته شده است.