بیست و ششمین جلسه کمیت راهبردی

بیست و شـشمین جلسـه کمیتـه راهبـردی (صنفـی)
انجمـن دندانپـزشـکان عمـومی ایـران
مـورخ ۹۸/۰۸/۱۷

بیست و ششمین جلسه کمیته راهبردی (صنفی) انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در تاریخ ۹۸/۰۸/۱۷ با حضور: دکتر باقر شهنی زاده، دکتر شکوفه شیراندشت، دکتر آیرج کی پور، دکتر تکتم جلایر، دکتر علی سیدین و دکتر میرجبار ارجمند تشکیل شد و در این جلسه درخصوص بررسی ماهیتی برخی موارد بحث و تبادل نظر گردید:

کمیته راهبردی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در حوزه کلان قضایا و موضوعات راهبردی دندانپزشکی کشور بحث و گفتگو می کند و در مقابل اعم آنها دیدگاه های خود را مطرح کرده و به  انجمن ارائه می دهد. کمیته راهبردی در واقع در کنکاش و بررسی وقایع و جریانات علمی و صنفی به واکاوی و کالبدشکافی موضوعات جهت روشنگری می پردازد.
باتوجه به اهمیت مطالب مطرح شده در بیست و ششمین جلسه کمیته راهبردی در تاریخ ۹۸/۰۸/۱۷ سرفصل های آن را اعلام می کنیم.
۱- پس از تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی یا مصوبات در شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستگاه های اجرایی(دولت و سازمان های وابسته) که این مصوبات را موظفند اجرا کنند، به تدوین آئین نامه هایی اجرایی برای عملیاتی کردن این قوانین اقدام می کنند. این آئین نامه ها نباید به هیچ وجه متضاد با قوانین باشد.
دیوان عدالت اداری در این مرحله نسبت به شکایات از دستگاه های دولتی وارد کارزار می شود. دیوان عدالت اداری قانون را بررسی نمی کند بلکه آئین نامه و عملکردهای دولت ناشی از اجرای قانون را بررسی می کند.

۲- انتخابات الکترونیک ابلاغی از سوی کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی علیرغم اینکه با تأیید وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره ۵۰۰/۱۰۹۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ با امضا دکتر باقر لاریجانی رئیس کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت، به انجمن ها برای اجرا ابلاغ شد، با مشکلات عدیده ای روبرو گردید که هنوز عوارض آن دامن گیر است. اولا در اجراء معلوم شد چون در اساسنامه انجمن ها انتخابات الکترونیک وجود ندارد، نیاز به برگزاری مجامع عمومی فوق العاده انجمن ها می باشد تا  انتخابات الکترونیک تصویب و به اساسنامه انجمن ها اضافه شود طی نامه شماره ۵۰۳/۱۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ . هرچند که تصویب انتخابات الکترونیک در انجمن ها نمی توانست اجباری باشد.
این آئین نامه اجرایی انتخاباتی و آئین نامه انضباطی تغییر یافته منبعث از آن مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ کمیسون انجمن ها، کارشناسی نشده و در مواردی نیز با قانون اساسی مغایرت دارد.

۳- برگزاری انتخابات انجمن (جامعه) علمی دندانپزشکی ایران در تطابق با آئین نامه اجرایی کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی مورد بررسی قرار گرفت و مشخصا در مواردی مانند ادامه انتخابات بیش از یک روز به سه روز، ادامه عضویت جدید علیرغم پایان عضویت در ده روز مانده به روز برگزاری انتخابات و عدم تشکیل مجمع عمومی انتخابات، تشکیل حوزه های انتخابی حضوری که در تغییر نتایج انتخابات اثر مستقیم داشته است و ده ها تخلف دیگر، همه منافی آئین نامه اجرایی انتخابات بوده است. دبیر کمیسیون یا کمیته انتخابات و هر کس دیگری نمی تواند غیر از مفاد آئین نامه اجرایی انتخابات روش دیگری را انتخاب کند، مگر در جلسات بعدی کمیسیون تصویب و به امضا وزرای محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و  ارشاد اسلامی و  علوم، تحقیقات و فناوری و تأیید شورای انقلاب فرهنگی رسانیده شود.

۴- در مورد مطرح شدن موضوع بدهی مالیاتی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران به استناد مدارک مستند،  مشکلات مربوط به روابط اداری بین سازمان امور مالیاتی (اجرائیات) و اداره ثبت شرکت ها بوده و هیچ ربطی به انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ندارد.

دیدگاهها بسته شده است.