فرم غربالگری مراجعه کنندگان به مراکز دندانپزشکی در شرایط اپیدمی کروناویروس

همکار گرامی دندانپزشک،


باسلام؛ برای غربالگری بیماران و مراجعه کنندگان به مطب دندانپزشکی لازم است یک فرم ویژه وجود داشته باشد که از روی پاسخ های بیماران به پرسش به این نتیجه برسیم که آیا بیمار مشکوک به کرونا هست یا خیر!
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یک فرم جامع و کامل طراحی کرده است که در بدو ورود بیمار و همراه باید تکمیل نمایند و در صورت نبود مشکل، بیمار پذیرش شود.
این فرم را تکثیر و از آن برای غربالگری بیماران استفاده نمایید.

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

دیدگاهها بسته شده است.