رئیس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی ا...

    به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس محمد مهدی علاالدین رییس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی اعلام کرد: کلیه سازمانها، ارگانها و واحدهای غیردانشگاهی...