سمپوزیم یک روزه اوردنچر در کنگره یازدهم...

دندانپزشکی را با شعارهای عام پسند مانند خط لبخند و زیبایی نباید به حرفه لوکس تبدیل کرد هرچند که اینها هم بسیاری از کارهای روتین مطب باشد. از کودکان تا سالمندان، طیف عظیمی از مردم با عادات و قومیت های...