دومین جلسه شورای مشاوران علمی یازدهمین کنگره علمی سالیانه...

دومین جلسه شورای مشاوران علمی یازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران متعاقب برگزاری اولین جلسه شورای مشاوران علمی یازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران که با حض...

پیام دکتر منصوره میرزایی مشاور علمی ترمیمی کنگره یازدهم...

با سلام حضور اساتید ارجمند ،همکاران گرامی، دستیاران و دانشجویان عزیز یازدهمین کنگره علمی سالانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران از ۲۴-۲۱دی ماه ۱۳۹۵ در تهران در مرکز همایش های برج میلاد  برگزار خواهد شد...

یازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران...

یازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار می‌شود رئیس یازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران از برگزاری این کنگره از ۲۱ تا ۲۴ دی خبر داد و گفت: محوریت اصلی ا...