برگزاری جلسه شورای مشاوران گروه ترمیمی و مواد دندانی

جلسه شورای مشاوران علمی گروه ترمیمی برای دومین بار در تاریخ پنج‌شنبه ۲۰ آبان ماه ۹۵ در محل انجمن تشکیل گردید. این جلسه با حضور آقای دکتر پارسا آتش رزم (دبیر علمی یازدهمین کنگره علمی سالیانه)، خانم دکتر منصوره میرزایی (دبیر مشاور علمی ترمیمی یازدهمین کنگره علمی سالیانه)، دکتر هاله کاظمی، دکتر تبسم هوشمند برگزار گردید، در این جلسه همچنین دکتر لیلا صدقی(رئیس یازدهمین کنگره سالیانه)،دکترصدیقه امجدی(دبیراجرائی علمی و مسئول اجرائی رشته تخصصی ترمیمی)، دکتر شکوفه شیراندشت، دکتر مریم احمدی و دکتر مژگان قدیمی از کادر انجمن حضور داشتند.

برنامه‌ریزی و تدوین  پانل‌های ترمیمی هماهنگ با تم کنگره یعنی دندانپزشکی دیجیتال صورت گرفت. تلاش و سعی گروه ترمیمی بر این است که همکاران دندانپزشک بتوانند با شرکت در پانل‌های کاربردی ترمیمی، علم و دانش روز دندانپزشکی را فراگیرند.

وعده دیدار ما در یازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۲۱-۲۴ دی ماه ۹۵

 

جلسه هماهنگی وتدوین پانل مواد دندانی با حضور خانم دکتر تبسم هوشمند(دبیر مشاور علمی مواد دندانی یازدهمین کنگره علمی سالیانه) وخانم دکتر طاهره سادات جعفرزاده کاشی (دبیر انجمنی متخصصین مواد دندانی)  و آقای دکتر پارسا آتش رزم (دبیر علمی یازدهمین کنگره سالیانه) و صدقی(رئیس یازدهمین کنگره علمی سالیانه) در تاریخ ۲۰ آبان در انجمن برگزار شد. دکتر تبسم هوشمند پانل را با شرکت ۴ سخنران و مطرح نمودن عناوین کاربردی ،تنظیم نمودند ولی از عدم حضور همکاران در رشته خود دعوت کردند که در این کنگره شرکت کنند. بحث مواد تشکیل دهنده  adhesive از ابتدا تا امروز مطرح بود که اگر بتوانند از سخنران علاقمند و مسلط در آموزش دعوت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.