گزارش برگزاری هفته پنجم از یازدهمین دوره جامع زیبایی...

گزارش هفته ششم  از یازدهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۱۲ و ۱۱ شهریور ماه ۹۵   در سالیان اخیر بطور گسترده در مورد استحکام در مقابل سایش در مورد ترمیم با کامپوزیت انجام شد. برای کا...

چگونه ششمین همایش ایمپلنت از نظر علمی برنامه ریزی شد؟...

چگونه ششمین همایش ایمپلنت از نظر علمی برنامه ریزی شد؟ دکتر باقر شهنی‌زاده: برگزاری همایش‌های ایمپلنت از اهداف خاصی برخوردار می‌باشد. آموزش ایمپلنت در همایش‌ها مدت‌هاست از فاز آکادمیک و مقدماتی گذشته ...

دهمین دوره جامع زیبایی با موفقیت برگزار و به پایان رسید....

دهمین دوره جامع زیبایی با موفقیت برگزار و به پایان رسید. دوره جامع زیبایی که یکی از مهمترین راه‌کارهای مطب داری موفق است و بر پایه اصول آموزش آکادمیک زیبایی طراحی شده است.   پنجشنبه ۱۳ اسفندماه۹...

پایان موفقیت آمیز نهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایرا...

نهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با موفقیت چشمگیر پایان یافت.   آموزش و یادگیری وظیفه مهم انجمن ها و گروه های علمی است که گرچه امروز قانونمند شده است اما متاسفانه در بعضی موا...

گزارش برگزاری هفته پنجم از یازدهمین دوره جامع زیبایی...

گزارش هفته پنجم از یازدهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۲۲ و ۲۱ مردادماه ۹۵ دوره زیبایی در دندانپزشکی دارای اهداف گوناگون می‌باشد. یکی از آن‌ها تدریس مباحثی است که در دانشکده ها بط...