نشست شورای اجرایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با حضور هیأت مدیره مرک...

  نشست شورای اجرایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با حضور هیأت مدیره مرکز و رؤسا و اعضاء هیأت مدیره شعب انجمن  پنجشنـبه ۵ اردیبهشـت مـاه ۱۳۹۸ پنجشنبه ۵/۲/۱۳۹۸ در پی ضرورت های انجمن و بررسی فرآین...

فراخوان دعوت از همکاران دندانپزشک برای خدمات درمانی دندانپزشکی در مناط...

فراخوان دعوت از همکاران دندانپزشک برای خدمات درمانی دندانپزشکی در مناطق سیل زده انجمـن دندانپـزشکـان عمـومی ایـران   همکاران گرامی باتوجه به وقوع سیل بنیان کن که در آن جمعیت کثیری از عزیزان هم م...

دکتر باقر شهنی زاده در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گ...

در مصاحبه اختصاصی بسیج دندانپزشکان برای خدمت رسانی به سیل زدگان رئیس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران از بسیج دندانپزشکان برای خدمت رسانی به هموطنان سیل زده خبر داد. دکتر باقر شهنی زاده در مصاحبه اختصاص...

تسلیم طومار اعتراضی همکاران دندانپزشک در ملاقات هیات اعزامی انجمن دندا...

  تسلیم طومار اعتراضی همکاران دندانپزشک در ملاقات هیات اعزامی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران به ریاست محترم کمیسیون تلفیق و تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ( ۶ بهمن ماه ۱۳۹۷)   هیات ا...

دکتر شهنی زاده اظهار داشت که در شرایط فعلی لازم است همه انجمن ها، اتحا...

ملاقات دکتـر باقر شهنی زاده رئیس انجمـن دندانپـزشکان عمـومی ایران با مشـاور وزیر و مدیر کل تجهیـزات پزشـکی وزارت بهـداشت دکتـر رضا مسائلی و دکتـر گلابگیـران رئیس اداره مواد و تجهیـزات دندانپـزشكی چ...

ریاست محترم اداره کل تجهیزات پزشکی

  به نام خدا شماره: ۱۰۴۱۰/م/۹۷ تاریخ: ۱۰/۱۳۹۷/۰۹ جناب آقای دکتر رضا مسائلی ریاست محترم اداره کل تجهیزات پزشکی باسلام و احترام، عرصه دندان پزشکی کشور امروز آماج انواع و اقسام اعمال سلیقه ها و روش...