برگزاری ششمین جلسه “کمیته سلامت” انجمن دندانپزشکان عمومی ا...

   برگزاری ششمین جلسه کمیته سلامت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران  کمیته سلامت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران که با هدف همکاری در توسعه امر بهداشت و پیشگیری دهان و دندان در سال ۱۳۹۶ تشکیل شده است، در جل...

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار می کند: بازآموزی کودکان (۳)/جمعه۱...

  -انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار می کند ?کودکان ۳ ? جمعه صبح ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ⏰ ۰۹:۰۰ سخران اول: دكتر شهناز مقصودی ✴️ درمان پالپ در دندانهاى شيرى (پالپوتومى و پالپكتومى) سخنران دوم:  دكتر مژگان...

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار می کند: بازآموزی رادیولوژی (۲)/پن...

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار می کند    بازآموزی رادیولوژی ۲ پنج شنبه صبح          مورخ:  ۱۳۹۶/۱۱/۲۶   ساعت: ۰۹:۰۰ صبح سخنران اول: دکتر یاسمن خیراندیش _ اصول تفسیر رادیوگرافی پانورامیک   ...

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار می کند: بازآموزی اندو (۲)/پنج شنب...

   انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار می کند:  بازآموزی اندو (۲) پنج شنبه صبح ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ساعت برگزاری  ۰۹:۰۰ سخنران اول: دکتر علی کاظمی -کلیات سیستم های روتاری ( تئوری) سخنران دم: دکتر مجید عج...