تسلیم طومار اعتراضی همکاران دندانپزشک در ملاقات هیات اعزامی انجمن دندا...

  تسلیم طومار اعتراضی همکاران دندانپزشک در ملاقات هیات اعزامی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران به ریاست محترم کمیسیون تلفیق و تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ( ۶ بهمن ماه ۱۳۹۷)   هیات ا...

دکتر شهنی زاده اظهار داشت که در شرایط فعلی لازم است همه انجمن ها، اتحا...

ملاقات دکتـر باقر شهنی زاده رئیس انجمـن دندانپـزشکان عمـومی ایران با مشـاور وزیر و مدیر کل تجهیـزات پزشـکی وزارت بهـداشت دکتـر رضا مسائلی و دکتـر گلابگیـران رئیس اداره مواد و تجهیـزات دندانپـزشكی چ...

ریاست محترم اداره کل تجهیزات پزشکی

  به نام خدا شماره: ۱۰۴۱۰/م/۹۷ تاریخ: ۱۰/۱۳۹۷/۰۹ جناب آقای دکتر رضا مسائلی ریاست محترم اداره کل تجهیزات پزشکی باسلام و احترام، عرصه دندان پزشکی کشور امروز آماج انواع و اقسام اعمال سلیقه ها و روش...

جلسه مشترک انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با هیات مدیره شعبه اسلامشهر ۸...

جلسـه مشتـرک انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با هیات مدیره شعبه اسلامشهر ۸ آذر ماه ۹۷     انتخابات انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در اسلامشهر برگزار گردید. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری انجمن د...

  روز پنجشنبه یکم آذرماه ۱۳۹۷ گروهی از مدیران شرکت های دندانپزشکی متعاقب جلسه اول که در تاریخ ۹۷/۸/۴ برگزار شده بود، جلسه هم اندیشی و همکاری تشکیل گردید. این جلسه با حضور آقایان: دکتر علیرضا عباسی عض...

کمیته سلامت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، زمان برگزاری اولین همایش سل...

  کمیته سلامت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، زمان برگزاری اولین همایش سلامت دهان کشوری را در ۲۹-۲۸ تیرماه ۱۳۹۷ تصویب کرد. در پی هفتمین نشست کمیته سلامت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، در تاریخ ۱۷...