بازآموزی مدون ارتودنسی(۳) صبح روز جمعه ۲۷ مهرماه ۹۶ در محل انجمن دمدام...

گزارش بازآموزی ارتودنسی ۳ انجمن دندانپزشکان عمومی ایران صبح روز جمعه ۲۷ مهرماه ۹۶ در محل انجمن برگزار گردید. برنامه مدون ارتودنسی ۳با عنوان درمان مشکلات فکی در ابعاد عرضی و عمودی در صبح پنج شنبه مورخ...

بازآموزی مدون رادیولوژی (۲) جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ در محل انجمن دندانپزشکان ...

گزارش مدون رادیولوژی دهان، فک و صورت ۲ انجمن دندانپزشکان عمومی ایران مورخ ۲۸ مهرماه ۹۶   صبح جمعه ۲۸ مهر ماه ۹۶ مدون رادیواوژی۲ در محل انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار شد . ابتدا خانم دکتر ز...

مدون اورژانس و CPR در محل انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در صبح روز جمع...

گزارش مدون اورژانس وCPR مورخ ۲۱ مهرماه ۹۶ جمعه صبح انجمن دندانپزشکان عمومی ایران روز جمعه ۲۱ مهر ماه برنامه مدون اورژانس های دندانپزشکی از سوی انجمن دندانپزشکان  عمومی ایران در ساختمان انجمن برگزار گ...

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار می کند: مدون رادیولوژی دهان و فک ...

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار می کند: مدون رادیولوژی دهان و فک و صورت ۲   در جمعه صبح، مورخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ در ساعت ۰۹:۰۰ برگزار می شود. سخنرانان: ۱ –دکتر زينب عزیزی➖کاربرد رادیوگرافیهای دیجی...

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار می کند: مدون CPR و اورژانس ها/جم...

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار می کند: مدون CPR  و اورژانس ها در جمعه صبح مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ در ساعت ۰۹:۰۰ برگزار می شود. سخنرانان و موضوعات: ۱️⃣ دکتر علیرضا توتونچیان➖ ✴️پیشگیری از اورژانس‌ها با ...