اولین جلسه شورای مشاوران دومین همایش زیبایی...

 اولین جلسه شورای مشاوران دومین همایش زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ امروز جمعه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ جلسه شورای مشاوران علمی دومین همایش زیبایی بسیار خوبی برگزار شد که موضو...

پایان سیزدهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران...

پایان سیزدهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران سیزدهمین دوره یکصد ساعته جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با حضور اساتید به نام و گرانقدر زیبایی برگزار شد. در این دوره مباحث مر...