مدون اورژانس و CPR در محل انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در صبح روز جمع...

گزارش مدون اورژانس وCPR مورخ ۲۱ مهرماه ۹۶ جمعه صبح انجمن دندانپزشکان عمومی ایران روز جمعه ۲۱ مهر ماه برنامه مدون اورژانس های دندانپزشکی از سوی انجمن دندانپزشکان  عمومی ایران در ساختمان انجمن برگزار گ...

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار می کند: مدون رادیولوژی دهان و فک ...

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار می کند: مدون رادیولوژی دهان و فک و صورت ۲   در جمعه صبح، مورخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ در ساعت ۰۹:۰۰ برگزار می شود. سخنرانان: ۱ –دکتر زينب عزیزی➖کاربرد رادیوگرافیهای دیجی...

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار می کند: مدون CPR و اورژانس ها/جم...

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار می کند: مدون CPR  و اورژانس ها در جمعه صبح مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ در ساعت ۰۹:۰۰ برگزار می شود. سخنرانان و موضوعات: ۱️⃣ دکتر علیرضا توتونچیان➖ ✴️پیشگیری از اورژانس‌ها با ...

بازآموزی مدون جراحی(۳) در محل انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در صبح رو...

بازآموزی مدون جراحی ۳ انجمن دندانپزشکان عمومی ایران صبح روز جمعه ۱۴/۰۷/۹۶   بازآموزی جراحی (۳) با سخنرانی آقای دکتر محمد رضا ابریشمی متخصص پریو و هیات علمی دانشگاه شاهد آغاز شد. موضوع سخنرانی ای...

بازآموزی مدون پروتز (۵)/انجمن دندانپزشکان عمومی ایران/پنج شنبه صبح مور...

بازآموزی مدون پروتز (۵) انجمن دندانپزشکان عمومی ایران پنج شنبه صبح مورخ ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۶ برنامه مدون بازآموزی پروتز با مبحث پروتز کامل صبح روز پنج شنبه ۱۳/۰۷/۹۶ برگزار شد. با سخنرانی خانم دکتر مهناز ا...

چرا از ششمین همایش زیبایی استقبال جانانه شد؟...

گزارش ششمین همایش زیبایی و اخلاق در دندانپزشکی چرا از ششمین همایش زیبایی استقبال جانانه شد؟ در فضای افکار عمومی دندانپزشکی، امید مردم برای آینده روشن به تدبیر آنانی چشم دوخته اند ،که حضور مردمی را اص...