گزارش هفته دوم از سیزدهمین دوره جامع زیبایی

هفته دوم از سیزدهمین دوره جامع زیبایی
انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
در روز پنجشنبه ۹ دی ماه ۱۳۹۵ سومین جلسه جناب  آقای دکتر رامین فهیما، از اساتید ارزشمند کشور به بررسی و تدریس دو بحث عمده وحساس باندینگ‌ها وکمپوزیتها پرداختند. آقای دکتر فهیما در مورد ساختار مواد وکاربرد آنها و مبانی تئوری bonding agent, glass  ionomer,composit resin  بطور مبسوط تدریس کردند. آنچه منتج به بحث یکروزه ایشان بود، اصول شیمی و رفتار بیومکانیک مواد بود تا دندانپزشک فارغ از تبلیغ و دسترسی آسان  مواد بتواند در هر مورد بهترین باند و کمپوزیت را در شرایط انتخاب صحیح بیمار، بکار گیرد. ایشان سپس در مورد مواد مورد استفاده و روش‌های ترمیم دندانهای بشدت تخریب شده که می‌توانند با درمان‌های محافظه کارانه شرایط لازم جهت درمان های پروتز ی را فراهم کنند، بطور اجمال و سپس در بخش کارگاهی برروی مدل دندانی اجرا کردند.
در روز جمعه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۵ آقای رکتر رامین فهیما در جلسه چهارم اصول تهیه حفره جهت باز سازی تاج با فایبر پست را مفصل تدریس کردند. ایشان موارد تجویز و یا شکست این روش را براساس مستندات و اسلاید و دانش شیمی توضیح دادند. ایشان براساس  اصول سمان کردن فایبر پست ها بهترین گزینه را جهت سمان کردن و نحوه اجرا بصورت شماتیک و دمو پیشنهاد دادند.

مباحث تدریس شده:

  • مبانی کاربرد باندینگ¬ها در دندانپزشکی زیبایی
  • نسل¬های مختلف باندینگ، آشنایی با یکایک باندینگ¬ها و موارد مصرف آنها،
  • تفاوت انواع باندینگ، باندینگ¬های موجود در بازار
  • انواع کامپوزیت ها و طبقه بندی آنها
  • ترمیم و بازسازی دندان¬های روت کانال شده
  • Restoration of Endodontically Treated Teeth
  • اصول تهیه حفره و آماده سازی کانال برای قراردادن پست ها
  • Cementation و باندینگ پست ها در دندان
  • آشنایی با انواع سمان  و کاربرد آنها
  • Hands on Training

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.