دومین سمپوزیوم بیومتریال و تکنیک پیوند استخوان در جراحی دهان

دومین سمپوزیوم بیومتریال و تکنیک پیوند استخوان در جراحی دهان

۱۸-۲۰ مرداد ۹۶

مرکز همایش های رایزان

وب سایت: www.biosymp.ir

دیدگاهها بسته شده است.