شانزدههمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان ، فک وصورت ایران

شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان ، فک وصورت ایران

زمان: ۲۷-۲۴ بهمن ۱۳۹۵

مکان: هتل المپیک- تهران

وب سایت: www.omfscongress.org

دیدگاهها بسته شده است.