بازاموزی پریو ۱ /مورخ ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۶ /انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

بازاموزی پریو ۱

مورخ ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۶

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

 

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران بازآموزی مدون پریو ) ۱( را با مبحث “بازسازی سیستم جونده با درمان ترکیبی” را در ۲۳ شهریور ماه ۹۶ عصر پنج شنبه در محل انجمن برگزار کرد.

دبیر علمی برنامه مدون آقای دکتر سورنا وهبی متخصص پریو و دانشیار بخش پریو دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی می باشند.

در این بازآموزی اولین سخنرانی توسط آقای دکتر پیام پیمان پور که متخصص اندو و استادیار بخش اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی هستند با موضوع، “ضایعات اندودنتال و پریودنتال” شروع شد.

“اصول زیبایی و طرح لبخند در دندانپزشکی” مبحث سخنران دوم خانم دکتر یلدا دادپور متخصص پریو و هيات علمي دانشكده دندانپزشكي تهران، پرديس بين الملل هستند.

در ادامه “اصول زیبایی در دندانپزشکی با نگاهی به ملاحظات جراحی و آماده سازی بافت نرم جهت فرم دهی بافت نرم برای مرحله پروتز ایمپلنت”  که این مبحث از این بازاموزی برای همکاران دندانپزشک که پروتزهای ایمپلنت را انجام می دهند بسیار کاربردی و مهم است، توسط آقای دکتر امید مشعوف مقدم، متخصص پریو آموزش داده شد.

و سخنران آخر خانم دکتر زهرا رحمانی با تخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت با عنوان “اصول و ملاحظات پروتزی در درمان های ایمپلنت” بود این بازموزی را به بهترین شکل به اتمام رساندند. همچنین ایشان عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان هستند.

دیدگاهها بسته شده است.