دیدگاه های دکتر خداد فهیمی

دکتر خداداد فهیمی از کاندیدای انتخابات انجمن دندانپزشکی ایران بوده است در مورد جایگاه دندانپزشکان بعنوان نیروهای اجتماعی صنفی، علمی و مسئولان انجمن ها، ماهیت وجودی آنها و بخصوص انتخابات انجمن دندانپزشکی ایران، مطالبی را منتشر کردند که به تدریج جهت تنویر افکار انتشار می یابد. البته ایشان در زمینه های دیگر مسائل صنفی نیز دارای دیدگاه های مشخص می باشند.

 

قاچاقچی بودن بهتراز منتقد بودن است:

درکشوری که قوانین توهین وافترا مجازات سنگینی دارد ،چرا انتقاد رادرکنار مجیزگویی چاپلوسی قبول نمی کنیم ،مسیر انتقاد برخلاف مسیر مجیزگویی وچاپلوسی نه تنها آورده ندارد ،بلکه پرهزینه است.
حاشیه چیست? ،مطالبه چیست? ،انتقاد چیست? ،چاپلوسی ومجیزگویی چیست ?
اگر فکر می کنید درهر گروه یا تشکل یا مجموعه ای تغییررویکرد لازم است ،ومسیر باید تغییرکند خوب اعلام کنید ،شجاعانه وبا صداقت که الان محدودیت جدید اعمال می شود.
نمی دانم کدام قانونی ملزوم کرده است ،در فعالیت صنفی جامعه دندانپزشکی باید درزمره طرفداران ومریدان دونفر باشید ،نمی توانید مستقل باشید ،مهم این نیست شما چه می خواهید وچگونه رفتارمی کنید بلکه نباید خارج از این مجموعه مطرح باشد،چنانکه به هردو لیدروطرفداران آن احترام می گذاریم ،آنها هم موظف هستند وباید به فعالان مستقل احترام بگذارند حق ندارند برای فرار به جلو جواب ندادن خوددیگران را متهم کنند .

بس کنید این سیاست ورویکرد درایران شکست خورده است ،طبل پرصدا شکستن این حصارها کاذب درکل کشور به صدادرآمده است .
دردنیا مدرن کنونی نه تنها جوانان مستقل وبدون اتکا به رانت ولابی درزمره موفق ترین فعالان حوزه های اقتصادی هستند بلکه پیشتازی آنان در فعالیتهای اجتماعی حیرت آوراست ،دختر نوجوان پاکستانی که جایزه نوبل را می گیرد ویا دختر نوجوان اسکاتلندی که رهبر جنبش مردمی نجات میحط زیست رابه عهده می گیرد.
مدیریت الان همانند آبی می ماند اگر جاری نشود ،احتمال باتلاق شدن آن بسیار زیاد است ،لذا هم جاری شدن آب را بپذیریم وهم علمداری آن توسط چشمه های نو
بدانید وباز بدانید نه می توانید جلو انتقاد را بگیرید ونه مسیر آینده چنین امکانی را می دهد

در کهکشان راه شیری بین انجمن ها فرازمینی انتخابات برگزارشد ،درهنگام انتخابات بعضی افراد وسایتهای خبری تا حد جانفشانی وحتی بیشتر برای گروهی (که به هر تقدیر وچگونه انتخاب شدند بماند که خیلی مهم نیست) ،از هرراه ممکن فعالیت کردند .

جالبه بلافاصله بعداز انتخابات در گفتمان هرچند گاهی نقش منتقد درحرف ولی درعمل همان رویه سابقه راداشتندحالا رویه انتقادی با جانفشانی چه قرابتی دارد ،شاید فصلی است ،فرازمینی ها متوجه نشدند ،شاید زمینی ها کمک کنند البته شاید!

بگذریم

مدعی کارپول ۶۷هزار تومان باپخش داروپخش شدید ونه پخش ۸۲هزارتومان توسط شرکت تعاونی
( قانون قیمت گذاری بخوان)ولی باتمام این اوصاف جان هرکسی دوست دارید ،مطالبه گری را ول کن وبه کاری که تخصصش رادارید ،بپرداز ،بگذارید هرکسی وهرگروهی می خواهد کارپول را پخش کند فقط توزیع کارپول به صورت مشخص وپیوسته صورت گیرد همین

دیدگاهها بسته شده است.