دکتر رامین آغنده (پروستودونتیست) که دارای سابقه فعالیت صنفی و علمی بسیار موفق می باشد، کاندیدای انتخابات انجمن علمی دندانپزشکی ایران بوده است.

 

ابتدا فکر میکردم
که مملکت وزیر دانا میخواهد
بعد فکر کردم شاید شاه دانا میخواهد
اما اکنون میفهمم
ملتِ دانا میخواهد

به تاسی از امیر کبیر ، اوایل فکر میکردم مملکت وزارت بهداشت دانا میخواهد ، بعد فکر کردم مملکت انجمن دانا میخواهد اما الان میدانم مملکت دندانپزشک دانا می خواهد . اگر دانا نباشیم همه گزینه ها را می‌پذیریم ، تبعیض ها را می‌پذیریم و در خواب خرگوشی خود از پهلویی به پهلویی دیگر خواهیم شد . اگر این خرابی ها به بار آمده از نا آگاهی ماست ، از نا آگاهی ماست که کارخانه ای همه چیزش وارداتی است اما می‌گوید تولید میکنم ، و البته حمایت میشود . فقط کارپول نیست دور و بر خود را ببینید زیاد مصداق پیدا میکنید . این خیانت ادامه میابد و البته راهی برای رانت عظیمی باز میشود که در بازار آزاد هر چه بخواهی هست تا ٩ برابر قیمت ، ولی برای توزیع عادلانه آن نیاز به قهرمانانی پیدا میشود و این میشود معامله دو سر سود ، قهرمانی پرورش میابد و سودی سرشار نصیب میشود ، چرا باید فکر بد بکنیم ؟ اما کسی نگفت این همه کارپول تولید داخل را از کجا به بازار آزاد قاچاق کردند . یاد قصه ای افتادم ، گرگی به آغل گوسفندان وارد شد و گوسفند سفیدی را درید ، گوسفندان سیاه خوشحال بودند و بعد گوسفند سیاهی ، که گوسفندان خوشحال بودند که عدالت رعایت شده و بعد دوباره یک سفید و یک سیاه و هنوز عدالت در حال رعایت شدن است …

دیدگاهها بسته شده است.