مزایای استفاده از ایمپلنت نسبت به دست دندان متحرک و یا پروتز ثابت چیست...

از هر زاویه ای که شما به این موضوع بنگرید، ایمپلنت در بسیاری از موارد بهترین انتخاب برای جایگزینی دندان های از دست رفته شما است. – زیبایی : ایمپلنت کاملا شبیه دندان خودتان خواهد بود و از آنجائی...

سمینار اندو ایمپلنت

برگزاري سمينار دو روزه اندو و ایمپلنت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران شعبه استان فارس (شیراز ) ۷ و ۸ بهمن ماه ۱۳۹۵...