لزوم ورود بیمه‌ها به بخش دندانپزشکی

لزوم ورود بیمه ها به بخش دندانپزشکی دکتر باقر شهنی‌زاده رئیس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با تاکید بر لزوم پوشش بیمه ای خدمات دندانپزشکی اظهار کرد: گسترش خدمات دندانپزشکی و نیاز به آن می طلبد که بخش...