برگزاری جلسه شورای مشاوران گروه ترمیمی و مواد دندانی...

جلسه شورای مشاوران علمی گروه ترمیمی برای دومین بار در تاریخ پنج‌شنبه ۲۰ آبان ماه ۹۵ در محل انجمن تشکیل گردید. این جلسه با حضور آقای دکتر پارسا آتش رزم (دبیر علمی یازدهمین کنگره علمی سالیانه)، خانم دک...

پیام ‏دکتر تبسم هوشمند

پیام ‏دکتر تبسم هوشمند دبیرمشاورعلمی مواد دندانی‏ یازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران علم مواد دندانی یکی از علوم پایه در دندانپزشکی است و به عنوان یک شاخه مهم در ساخت و ارزیابی...

پیام دکتر خسرو ثائبی دبیر مشاور پریودنتولوژی یازدهمین کنگره...

  دكتر خسرو ثائبی دبیر مشاور علمی پریودنتولوژی یازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران سپاس پروردگار بي همتا را كه در بر گزاري يازدهمين كنگره علمي ساليانه انجمن دندانپزشكان عمو...

یازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار می‌شو...

رئیس یازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران از برگزاری این کنگره از 21 تا 24 دی خبر داد و گفت: محوریت اصلی این کنگره، تمرکز بر دندانپزشکی دیجیتال، اصول، کارایی و محدوودیت‌های آن مت...

پیام دکتر شهرام سپهرمند

 دکتر شهرام سپهرمند مسئول اجرایی علمی بیماری های دهان، فک و صورت یازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران بیشترین علت مراجعه به مراکز درمانی در همه جای دنیا درد است. تعداد زیادی از م...

پیام دکتر مهرداد پنج نوش دبیر مشاور علمی یازدهمین کنگره...

دکتر مهرداد پنج نوش دبیر مشاور علمی رادیولوژی یازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران استفاده از سیستم های دیجیتال در دندانپزشکی سال هاست موضوع مورد بحث می باشد. رادیولوژی به عنوان ...