دکتر اسماعیل یزدی پیشکسوت و استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران دعوت حق را لبیک گفت.

⚫️⚫️⚫️

دکتر اسماعیل یزدی پیشکسوت و استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران دعوت حق را لبیک گفت.

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت معلمی صدیق و استادی بزرگوار را به همه دندان پزشکان کشور و جامعه پزشکی تسلیت عرض می نماییم.

برای بازماندگان داغدار صبر و شکیبایی، برای روح پرفتوح آن عزیز از دست رفته آمرزش الهی مسئلت می نماییم.

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

◼️◼️◼️

دیدگاهها بسته شده است.