سن مناسب برای اقدام به ایمپلنت

فرزانه فرید متخصص پروتز گفت: ایمپلنت یک روش درمانی است و هرروش درمانی ضمن داشتن مزایایی اثرات مخربی نیز دارد و از آن جایی این عمل  درایران در سال های اخیربا پیشرفت چشمگیری همراه بوده و امروزه  بیشتر ...

مهندسی بافت شرط اول ایمپلنت موفق

دکتر امیرحسین شایگان مهندسی بافت شرط اول ایمپلنت موفق دبیر مشاور علمی پریودنتولوژی ششمین همایش ایمپلنت و مهندسی بافت نرم و سخت گفت: مهندسی بافت نرم و سخت اولین گام در جهت موفقیت ایمپلنت است. به گزارش...

لزوم ورود بیمه‌ها به بخش دندانپزشکی

لزوم ورود بیمه ها به بخش دندانپزشکی دکتر باقر شهنی‌زاده رئیس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با تاکید بر لزوم پوشش بیمه ای خدمات دندانپزشکی اظهار کرد: گسترش خدمات دندانپزشکی و نیاز به آن می طلبد که بخش...

برگزاری جلسات شورای مشاوران علمی ششمین همایش ایمپلنت...

برگزاری جلسات شورای مشاوران علمی ششمین همایش ایمپلنت انجمن دندانپزشكان عمومی ایران انجمن دندانپزشکان عمومی ایران انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، در اولین جلسه شورای مشاوران علمی  ۷ خرداداه ۹۵ از همکار...