گزارش برگزاری پنجمین هفته از نهمین دوره جامع زیبایی...

  دوره جامع زیبایی در هفته پنجم با هدف آموزش آکادمیک زیبایی به کار خود با موفقیت ادامه می‌دهد. ۶ و ۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ ملاحظات پریودنتولوژی در زیبایی، انواع گرافت ها و چگونگی حفظ بافت نرم و سخت در انجام ...

گزارش برگزاری چهارمین هفته از نهمین دوره جامع زیبایی...

چهارمین هفته از نهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۱۵ و ۱۶ بهمن ماه ۹۴ جلسه چهارم از نهمین دور جامع زیبایی پنجشنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۴ با حضور آقای دکتر سعید نعمتی متخصص دندانپزشکی ترم...