گزارش برگزاری هفته اول از یازدهمین دوره جامع زیبایی...

یازدهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۲۷ خردادماه ۹۵ آغاز به کار کرد. دندانپزشکی زیبایی چیست؟ آگاهی از فاکتورهای موثر در سلامت درمان وزیبایی، آنالیز و طراحی در زیبایی و دیدگاه دندان...