گزارش برگزاری هفته پنجم از یازدهمین دوره جامع زیبایی...

گزارش هفته ششم  از یازدهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۱۲ و ۱۱ شهریور ماه ۹۵   در سالیان اخیر بطور گسترده در مورد استحکام در مقابل سایش در مورد ترمیم با کامپوزیت انجام شد. برای کا...

گزارش برگزاری پنجمین هفته از نهمین دوره جامع زیبایی...

  دوره جامع زیبایی در هفته پنجم با هدف آموزش آکادمیک زیبایی به کار خود با موفقیت ادامه می‌دهد. ۶ و ۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ ملاحظات پریودنتولوژی در زیبایی، انواع گرافت ها و چگونگی حفظ بافت نرم و سخت در انجام ...