سمپوزیوم سلامت دهان و دندان

سمپوزیوم سلامت دهان و دندان: مورخ ۹۶/۱۰/۲۰ ساعت ۱۳-۱۱ سالن کنفرانس ویژه در دوازدهمین کنگره علمی‌سالیانه انجمن دندان‌پزشکان عمومی‌ایران ۱۹-۲۲ دی ماه مرکز همایش‌های برج میلاد دکتر جلال پورهاشمی: ضمن خی...

نشست خبری “کمیته سلامت” انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با ح...

نشست خبری با حضور رسانه های خبری انجمن دندان‌پزشکان عمومی ایران در طی یک طرح استراتژیک باهدف حضور مردمی در طرح تحول سلامت بر اساس حوزه وظایف مشخص در اهداف اساس‌نامه، اقدام به تاسیس کمیته سلامت کرده ا...