گزارش برگزاری پنجمین هفته از نهمین دوره جامع زیبایی...

  دوره جامع زیبایی در هفته پنجم با هدف آموزش آکادمیک زیبایی به کار خود با موفقیت ادامه می‌دهد. ۶ و ۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ ملاحظات پریودنتولوژی در زیبایی، انواع گرافت ها و چگونگی حفظ بافت نرم و سخت در انجام ...

گزارش برگزاری چهارمین هفته از نهمین دوره جامع زیبایی...

چهارمین هفته از نهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۱۵ و ۱۶ بهمن ماه ۹۴ جلسه چهارم از نهمین دور جامع زیبایی پنجشنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۴ با حضور آقای دکتر سعید نعمتی متخصص دندانپزشکی ترم...

گزارش برگزاری سومین هفته از نهمین دوره جامع زیبایی...

برگزاری هفته سوم از نهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۳ و ۲ بهمن ماه ۹۴ هفته سوم از نهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با حضور استاد برجسته جناب آقای دکتر رامین آ...