بلایی که پودرهای سفیدکننده بر دندان شما می آورد جبران نشدنی است...

رییس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران گفت: از پودرهای سفیدکننده دندان به دلیل آسیب هایی که به دندان می زنند به هیچ وجه استفاده نکنید. شهنی زاده رییس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در گفت و گو با خبرنگار ...

پیام دکتر آرش رحیمی به مناسبت یازدهمین کنگره علمی سالیانه...

 دکتر آرش رحیمی دبیر مشاور علمی لیزر یازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران سالهاست  که در حوزه لیزر در دندانپزشکی و علوم مرتبط با آن بصورت آکادمیک در سطوح مختلف آموزشی و پژوهشی  د...

پیام دکتر مژگان قدیمی به مناسبت یازدهمین کنگره علمی سالیانه...

دکترمژگان قدیمی مسئول اجرایی ارتودنسی   یازدهمین کنگره علمی سالیانه  انجمن دندانپزشکان عمومی ایران    شاید از خود بپرسیم ، چقدر  یافته های علمی جدیدا ثبت شده و تا چه اندازه از آن  بهره برداری می شود ...