بازآموزی مدون رادیولوژی ۲ و جراحی۲ /انجمن دندانپزشکان عمومی ایران/ پن...

گزارش بازآموزی مدون رادیولوژی ۲ انجمن دندانپزشکان عمومی ایران صبح روز پنج شنبه مورخ ۲۲ تیرماه ۱۳۹۶ دومین برنامه مدون رادیولوژی در سال ۹۶ در روز پنج شنبه ۲۲ در محل انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار...

سمينار دو روزه لمينيتهاي پرسلني و كامپوزيتی با حضور استاد محترم جناب آ...

سمينار دو روزه لمينيتهاي پرسلني و كامپوزيتی با حضور استاد محترم جناب اقاي دكتر پدرام در تاريخ ٩٦/٤/٢٢،٢٣ در محل انجمن دندانپزشكان عمومي ايران -خراسان برگزار گرديد. اين سمينار دوروزه  با حضور ٦٠ نفر ا...

گزارش بازآموزی مدون اورژانس ها و CPR /انجمن دندانپزشکان عمومی ایران /ص...

گزارش بازآموزی مدون اورژانس ها و CPR ❇️انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ?صبح روز جمعه مورخ ۱۶ تیرماه ۱۳۹۶ اولین سخنران ،خانم دکتر فینا ناوی از اساتید با تجربه و هیئت علمی بخش جراحی فک و صورت دانشگاه آزا...

بازآموزی اندو پنجشنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۶ /انجمن دندانپزشکان عمومی ایران...

تروما اورژانس ها در اندو کنترل درد بازآموزی اندو پنجشنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۶ انجمن دندانپزشکان عمومی ایران بازاموزی مدون اندو (۳) صبح روز پنجشنبه ۱۵/۰۴/۹۶ با سخنرانی آقای دکتر اروند مالک (اندودنتیست) آغاز...

بازاموزی پروتز ثابت و متحرک/انجمن دندانپزشکان عمومی ایران/ پنجشنبه ۸و۹...

گزارش بازآموزی مدون پروتز ثابت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران صبح روز پنج شنبه مورخ ۸ تیرماه ۱۳۹۶ بازاموزی پروتز ثابت در روز پنجشنبه مورخ ۸ تیرماه در محل انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با استقبال بسیار...